Skip to content

thailand ser deg

desember 14, 2010

(Faksimile av journalisten.no tidligere i dag.)

(For English, scroll down.)

Altså.

Jeg kommer aldri til å synes at det er greit at myndighetene, måtte det være de norske, de kinesiske, de thailandske, jeg kommer aldri til å synes  det er greit at en hvilken som helst myndighet bestemmer hva jeg skal få se og ikke, at de bestemmer hvilke nyheter som passer mine øyne, mine ører, at de trumfer nyhetsmedienes bestemmelser om hva jeg skal få vite når. Jeg kommer aldri til å synes at det er greit.

Bare for å ha det sagt.

Men jeg må innrømme at jeg har blitt vant til det. Etter mer enn ett år her i Thailand har jeg blitt vant til sensureringen, til blokkeringen av nettsteder myndighetene er redde for, nyhetssaker de ønsker å holde skjult, blogger med vinklinger de mener skader rikets sikkerhet, eller med andre ord, regjeringens sikkerhet, ja, jeg bor i Thailand, og møter stadig beskjeden om at denne nettsiden er blokkert, wikileaks.org, for eksempel, her i Thailand eksisterer ikke den nettsiden, jeg blir dirigert en annen vei med en gang jeg prøver meg, her skal det ikke være noen lekkasjer, nei, bare prøv deg, og jeg prøver, men alt jeg får se er røde thaibokstaver på en grønn firkant, og en blå tittel som kort og konsist forteller meg at denne siden er blokkert.

(Edit: Her må det sies at diverse speilinger av Wikileaks er tilgjengelige, så hvis jeg bare går noen omveier, kan jeg få vite både det ene og det andre.)

Og Wikileaks er ikke akkurat alene.

En gruppe researchere har akkurat undersøkt effektene av datakriminalitetloven som kom i 2007, og i følge dem har 117 rettslige kjennelser ført til blokkering av  74,686 nettadresser i løpet av de tre årene som gikk fra juli 2007 til juli 2010. Vanligvis, det vil si i 57,330 tilfeller, handlet det om sider som på en eller annen måte kritiserer kongehuset, og i mer enn 16,000 saker inneholdt sidene pornografisk materiale. Andre ganger var det informasjonsider om abort, andre ganger igjen gamblingrelatert innhold. Og av og til handlet det om enda skumlere ting, om kritikk av myndighetenes håndtering av demonstranter, for eksempel. Sånt kan man ikke ha noe av, det blir det bare kaos av. Kaos og splittelse. Sier de. Myndighetene, altså.

Og ifølge denne gruppen med researchere viser ikke disse tallene hele sannheten, for det er ikke alltid myndighetene har tid til å vente på en rettslig kjennelse, til tross for at retten behandler disse sakene raskt, nei, de har ikke tid til å vente, det er jo unntakstilstand må vite, og når man ikke vil vente, da ber man om hjelp, av internettleverandørene, for eksempel, og det er effektivt det også, titusenvis av internettadresser skal ha blitt blokkert på denne måten.

(Les hele artikkelen om denne statistikken her hos Prachatai.)

Så det er jo kanskje ikke så rart at jeg har blitt vant til det.

Men altså.

At Journalistens direkteoverføring fra dagens møte i Pressens Faglige Utvalg skulle bli blokkert av thailandske myndigheter, det hadde jeg faktisk ikke trodd.

———————————

(IN ENGLISH)

Okay.

So I’m never gonna think that it’s acceptable that a government, be it the Norwegian, the Chinese, or the Thai, I’m never gonna think that it’s acceptable that any government decides what I am to see and not, that they are determining which news my eyes can tolerate, that they can trump the news channels’ decisions on what to cover when and how.

Just to be clear on that.

Cause I must admit that I’ve gotten used to it after more than a year here in Thailand, I have become accustomed to the censoring, to the blocking of websites the authorities don’t like, articles they wish to hide, blogs with views they believe damage the national security, yeah, I live in Thailand, and quite often I face the message that this site is blocked, right now wikileaks.org is a good example, because here in Thailand that site doesn’t exist, and I’m being directed away as soon as I try to open it, here there are no leaks, that’s for sure, all I see is red letters on a green square, and a blue title telling me that this page has been blocked.

(Edit: It has to be said that quite a few mirrors of the Wikileaks website are available.)

And Wikileaks isn’t alone.

A group of researchers have just examined the effects of the Computer Crime Act that was enforced in 2007, and according to them, 117 court orders have led to the blocking of 74,686 web addresses between July 2007 and July 2010. Normally, in 57,330 cases, that is, the websites contained lése majesté offences, and in more than 16,000 cases the sites consisted of pornographic material. Other times, it was information on abortion, and other times again, gambling related content. And sometimes it was about even scarier things, about websites criticizing the government’s handling of the protesters, for example. Such things we cannot have, it will only create chaos and division within the public. They argue. The authorities, that is.

And according to this group of researchers, these figures do not show the whole truth, because it’s not always the authorities have time to wait for a court order, despite the fact that the court handles these cases quickly, no, they don’t have time to wait, cause parts of the country are under the Emergency Decree, and when you don’t want to wait, it’s just reasonable to ask the internet providers for cooperation, and it’s effective too, it’s said that tens of thousands of Internet addresses have been blocked this way.

(Read the full article about this statistic here at Prachatai.)

So it may not be surprising that I’ve gotten used to it.

But still.

That a live video showing today’s meeting of the Norwegian Press Complaints Commission should be blocked by the Thai authorities, that I actually didn’t suspect.

Reklamer
No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: